Van idee naar concept en naar productie
Stel, u wilt een kunststof product laten maken. Dan stapt u eerst naar een ontwerpbureau, dan gaat u met een ontwerp onder de arm naar een matrijzenmaker en vervolgens moet u een spuitgieter vinden die het product voor u spuit.

Zo kunt u het doen, maar het kost u wel veel tijd en regelwerk, én geld.

Bij Klein Mechaniek verzorgen wij de gehele keten, van idee naar productontwikkeling naar productie.
Dat heeft duidelijke voordelen:
•    De fasen zijn goed op elkaar aangesloten en dat levert een kostenbesparing op. Overdracht tussen de fasen is niet meer nodig
•    We kunnen al bij aanvang rekening houden met andere fasen, signaleren problemen snel en kunnen daar flexibel op reageren.

Behalve kunstproducten, maakt Klein Mechaniek ook:
•    Prototypen voor derden
•    Assemblagehulpmiddelen

De kracht van Klein Mechaniek is:
•    Het omzetten van uw idee naar een specificatie. Dat doen wij met een brede proces- en materialenkennis, en wij houden daarbij rekening met het productievolume.
•    Dat alles in eigen toolshop gemaakt wordt, waardoor snelle aanpassingen mogelijk zijn.
•    Dat er kleine en middelgrote series gedraaid kunnen worden, zodat de productie in eigen huis gedaan kan worden en u niet gedwongen bent om grote aantallen te produceren.
•    Oog hebben voor nieuwe technieken, processen en materialen, zodat uw idee kan leiden tot een onverwachte oplossing.

Klanten zeggen:
“Reqcare wil samen met lokale ondernemers zorginnovaties tot stand brengen. We willen niet naar het buitenland omdat wij er van overtuigd zijn dat we alles in ‘huis’ hebben. Belangrijk daarbij is dat die lokale ondernemers in staat zijn echt ‘out of the box’ te denken. Met Klein Mechaniek zijn wij in staat geweest een belangrijk onderdeel van de Move-in in kunststof uit te voeren. Door intensief samen te werken zijn wij in staat geweest de zogeheten dinpin cone dusdanig te ontwerpen en te ontwikkelen dat de kostprijs drastisch is verminderd en dat er géén extra stap in de assemblage nodig is.”

Clark Nowack van Reqcare

Klein Mechaniek werd in 1999 opgericht door Oscar Klein.

 
km-gebouw.jpg